Дати на интереси

Великденските дати

 ПравославенКатолически
201420 април20 април
201512 април5 април
20161 май27 март
201716 април16 април
20188 април1 април
201928 април21 април
202019 април12 април
Search:

Програма

Описание на програмата

Всяко яйце, произведено в Европейския съюз има свой код – нещо като негова «лична карта»; тя дава информация за яйцето, за системата на отглеждане на кокошката-носачка и датата на изтичане на срока на годност на яйцето.

В Европейския съюз съществуват различни категории яйца, всяка от тях – сигурна и безопасна и всяка – маркирана за Ваше улеснение.

Яйцата от ЕС са маркирани за вашия лесен избор!

Знаете ли, че системата за проследяване ни защитава?

  • Всяка европейска яйцепроизводителна компания получава персонален идентификационен номер, регистриран в съответния Национален ветеринарен орган, отговорен за контрола на безопасността на храните, в съответствие с Директива на Европейската комисия 1999/74/EC. Тази система позволява да се проследи произхода на всяко яйце обратно до съответната птицеферма.
  • В Европейския съюз системата за контрол на безопасността на храните се управлява от съответната държава-членка и се координира на съюзно ниво. Ветеринарните инспекции са натоварени с отговорността да проверяват безопасността на яйцата (и кокошките-носачки), спазването на хигиенните стандарти и стандартите за хуманно отношение към животните, стандартите за пакетиране и етикетиране на яйцата, на техния транспорт и дистрибуция.
  • Ако забележите необозначено яйце, или в кода му има несъответствие, това може да е признак за потенциална опасност за здравето, при което би трябвало да предупредите продавача, или евентуално най-близката ветеринарна служба.